کد2  ابعاد: ۴×۲/۵

آدرس: کیلومتر ۷۵کرج جاده چالوس ،گچسر ، محله دیزین بعد از ساندویچ هایدا فروشگاه ورزشی اکسیژن

 

Photo 2017 03 11 16 04 01