کد۴  ابعاد: ۴×۳

آدرس: کیلومتر ۵۰ تهرانپارس ، لشگرک ، اوشون فشم ،شمشک ، ورودی پیست بین المللی اسکی دیزین فروشگاه ورزشی اکسیژن

 

Photo 2017 03 11 16 04 09