" تهران بیلبورد " وب سایت تخصصی بیلبورد به اهتمام تنی چند از افراد با تجربه و متخصص در زمینه بیلبورد از سال 1392 کار خود را آغاز نمود .
موسسان این وب سایت با تجارب گران قیمت خود در آگاهی و شناخت از مناطق مختلف در تهران و شهرستانها قادر به ارائه اطلاعات تخصصی به صاحبان آگهی و نیز اعلام قیمتهای بسیار مناسب هستند .
هدف این سایت اطلاع رسانی بهینه و شفاف و دقیق در مورد بیلبوردها و امکانات تبلیغات محیطی در مرحله اول در تهران و در مراحل بعدی سایر شهرستانها می باشد .


ارائه نظر تخصصی در مورد هر یک از تابلوها از ویژگی های  " تهران بیلبورد " می باشد .
استفاده از نظرات تخصصی تهران بیلبورد برای برندها و صاحبان آگهی مفید فایده خواهد بود .