یزد

پل عابر پياده شهر يزد / شهداي محراب به سمت صفائيه

Photo 2017 07 30 15 09 51

محور كنارگذر شهر يزد / ٦ عدد تابلوي تبليغاتي

Photo 2017 07 30 15 09 48