١٠٤ متر مربع

٦/٥*١٦
٤كيلومتر بعد مرزن اباد به سمت شمال
تابلو دو طرفه
 
Photo 2017 07 02 16 03 23