پل عابر پياده محور تهران - دماوند / جنب پليس راه دماوند

Photo 2017 07 30 15 09 37