رسانه ترولی (چرخ های خرید فروشگاهی)
تبلیغات POP بر روی چرخ های خرید فروشگاهی (ترولی)در قاب ویژه ای بر روی دسته ی ترولی و بین دستان مخاطب
تبلیغ و درست در مقابل دیدگان وی قرار می گیرد و به راحتی پیام تبلیغ را به وی و همراهان ایشان منتقل می کند. پیام تبلیغاتی
برند در طول دوره ی خرید و درست در زمانی که مشتری قصد تصمیم گیری برای خرید محصولات را دارد در مقابل چشمان
وی است و این روند تا زمانی که مشتری خرید را انجام دهد و اجناس را به پارکینگ و خودروی خود انتقال می دهد ادامه می
یابد.
مطابق تحقیقاتی که در اروپا صورت گرفته است این رسانه موجب افزایش 35 درصدی آگاهی از برند و افزایش 55
درصدی فروش در طول دوره کمپین می شود.
شرکت تهران بیلبرد با همکاران خود که به طور انحصاری این رسانه را در اختیار دارند در فروش این رسانه همکاری دارد و با هزینه
 بسیار مناسب در اختیار صاحبان آگهی قرار می دهد

مزایای رسانه ترولی :
 به دلیل جدید بودن مورد توجه مخاطب مي باشد و نظر وی را به خود جلب مي کند
 مخاطب بین 30 الي 55 دقیقه با پیام تبلیغ درگیر مي شود
 برندها مي توانند از این رسانه برای اعلام تخفیفات خود استفاده نمایند
 برندها مي توانند از این رسانه برای هدایت مشتری به سمت محل قرار گرفتن محصول خود استفاده نمایند
 این رسانه در تمام طول دوره خرید از لحظه ورود تا پارکینگ با مشتری است
 تاثیر آن بر میزان فروش کاملاً قابل اندازه گیری و محاسبه مي باشد
 پاسخ مناسبي به فعالیت تبلیغاتي رقبا در داخل فروشگاه مي باشد
 تعرفه مناسب در برابر دسترسي بسیار خوب به مخاطب هدف و تکرار کم نظیر آن

2 Min

3 Min

4 Min

5 Min

 Min
هزینه ها :
برای اطلاع از میزان هزینه های تبلیغ و اجرا در سراسر کشور با واحد فروش
 تماس بگیرید 88769146-88762503-9191381948