بیلبورد

A7e1365bf3ff9959a496bb2489c1ed6b

5- بزرگراه مدرس - جنوب به شمال، قبل از ورودی الهی…

Read more: بزرگراه مدرس - قبل از ورودی الهیه

39b5f76fa77c850f068a6ba3a8e5c26d

4- بزرگراه مدرس - جنوب به شمال، بالاتر از خیابان…

Read more: بزرگراه مدرس - بالاتر از خیابان آرش

37917f8bbe66cbccab62e95263a1c44d

3- بزرگراه مدرس - شمال به جنوب، نبش ورود به صدر ا…

Read more: بزرگراه مدرس - نبش ورود به صدر

370c49156d37b9474fa187888ed5c643

2- بزرگراه مدرس - جنوب به شمال، بالاتر از پل میرد…

Read more: بزرگراه مدرس - بالاتر از میرداماد